O nas

Obiekty przemysłowe / mosty
i wiadukty / hale produkcyjne /
centra handlowe i targowe
/ obiekty sportowe /
prefabrykaty budowlane

Spółka EXBUD Konstrukcje, należąca do grupy kapitałowej ANNA-BUD nabyła od Skanska S.A. aktywa w postaci Wytwórni Konstrukcji Stalowych przy ul. Peryferyjnej w Kielcach wraz z transgraniczną działalnością na terenie Niemiec. Razem z transakcją do spółki przeszli doświadczeni pracownicy produkcyjni oraz umysłowi. Spółka kontynuuje i rozwija dorobek poprzednich właścicieli nazwą nawiązując do początków organizacji, która na rynku funkcjonuje od ponad 40 lat.

EXBUD Konstrukcje to dwa silne filary:

1. Wytwórnia Konstrukcji Stalowych w Kielcach, gdzie znajduje się zakład produkcyjny z nowoczesnym parkiem maszynowym. Wytwarzane tutaj konstrukcje stalowe znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i infrastrukturze. Roczna zdolność produkcyjna zakładu wynosi 12 000 ton konstrukcji stalowych w zależności od rodzaju realizowanych projektów.

2. Oddział w Niemczech, który pełni funkcje pomocnicze i administracyjne w transgranicznym świadczeniu usług polegającym na delegowaniu pracowników firmy do pracy zagranicą. Zlecenia realizowane są w oparciu umowy o dzieło w zakładach naszych klientów w Niemczech pod doświadczonym nadzorem pracowników EXBUD Konstrukcje. Wytwarzane są m. in. specjalistyczne części maszyn i urządzeń mechanicznych, komponenty dla przemysłu samochodowego, zbiorniki ciśnieniowe, systemy magazynowe, wysięgniki dźwigowe a także prefabrykaty budowlane.

Certyfikaty i systemy zarządzania

Wysoka jakość naszych usług została potwierdzona w wydanych certyfikatach i świadectwach kwalifikacji w zakresie:

Nasza odpowiedzialność

Jako firma działająca zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, codziennie pracujemy nad harmonizacją wymagań ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Nie tylko bierzemy odpowiedzialność za wszystkie nasze działania, ale również działamy odpowiedzialnie wobec naszych pracowników i społeczeństwa.

Dążymy do osiągnięcia najwyższych standardów jakościowych

Wszystkie nasze produkty i usługi spełniają najwyższe standardy jakości. W celu stałego zapewnienia tych standardów wprowadziliśmy zintegrowany system zarządzania jakością w zakresie produkcji i montażu konstrukcji stalowych oraz mechanicznej obróbki elementów metalowych zgodnie z normami.

Zapewniamy bezpieczeństwo naszych pracowników

Bezpieczeństwo naszych pracowników jest naszym najwyższym priorytetem. Dążymy do tego, aby nasza praca była każdego dnia jeszcze bezpieczniejsza. W związku z tym wszystkie środki bezpieczeństwa pracy są stale sprawdzane i dalej rozwijane.

Tworzymy dobrą atmosferę pracy

Przywiązujemy dużą wagę nie tylko do bezpieczeństwa, ale także do relacji z naszymi pracownikami. Wspólne działanie firmy opiera się na wzajemnym szacunku i docenieniu każdej osoby.

Przestrzegamy zasad uczciwych praktyk biznesowych

Zaufanie i wzajemny szacunek to ważne elementy skutecznej współpracy. Dlatego jesteśmy zaangażowani w uczciwe relacje biznesowe - zarówno z naszymi klientami i dostawcami, jak i z konkurencją. Budowanie wzajemnych relacji to przyszłość obecnej gospodarki.

Chronimy środowisko naturalne

Odpowiedzialne podejście do natury jest dla nas rzeczą oczywistą. Wszystkie działania są sprawdzane pod kątem ich skutków ekologicznych. Wysiłki te opierają się na przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony środowiska.