EXBUD Konstrukcje:

EXBUD Mobility:

EXBUD SZKOLENIA

Chcesz zdobyć zawód, który zaprocentuje? Jeśli chcesz zarabiać, pracując przy ciekawych projektach w kraju i za granicą, skorzystaj z naszego szkolenia, które w przypadku zaliczonego kursu gwarantuje zatrudnienie w naszej firmie.
Prowadzone przez nas kursy umożliwiają zdobycie kwalifikacji spawalniczych oraz weryfikację/odnowienie uprawnień dotyczących danej metody spawania na 3 poziomach zaawansowania:

 • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi – poziom 1,
 • Spawanie blach spoinami czołowymi – poziom 2,
 • Spawanie rur spoinami czołowymi – poziom 3.

Szkolenia prowadzone są na następujących materiałach:

 • stale niestopowe,
 • stale stopowe,
 • stopy aluminium,
 • stopy niklu.

Kurs składa się z części teoretycznej i z części praktycznej. Ośrodek wyposażony jest w sale wykładowe z pomocami audiowizualnymi oraz w nowoczesną pracownię spawalniczą. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców i instruktorów czynnych zawodowo w przemyśle i nauce, posiadających najwyższe kwalifikacje i doświadczenie. Uczestnikom zapewniamy niezbędne materiałów szkoleniowe.
Realizacja zajęć odbywa się w następujących trybach:

 • całodziennym,
 • popołudniowym,
 • weekendowym.

Czas trwania kursu zależy od metody oraz intensywności prowadzonego szkolenia.
Egzamin końcowy przeprowadzany jest przez Egzaminatora Instytutu Spawalnictwa. Odbywa się na terenie naszego ośrodka. Zaliczenie części praktycznej jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej. Absolwent kursu po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym otrzymuje:

 • Książkę Spawacza,
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wg właściwego arkusza normy serii PN-EN ISO 9606
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Oferujemy następujące kusy: