Wiadukt drogowy w Jaworznie

Kończymy prace przy budowie wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 133 przy ul. Ciężkowickiej w Jaworznie.

W ramach projektu, z uwagi na konieczność pokonania znacznej rozpiętości bez ingerencji w teren pod obiektem (linia kolejowa), wykonaliśmy jednoprzęsłową stalową konstrukcję w postaci rusztu oraz dźwigarów łukowych. Konstrukcję niosącą stanowią dwa dźwigary łukowe stężone ze sobą poprzecznie skratowaniem typu K. Pomost obiektu jest podwieszony przy pomocy wieszaków prętowych w układzie siatkowym do dźwigarów łukowych. Konstrukcja łukowa obiektu wyróżnia się na tle otaczającego terenu. Całkowita długość obiektu to prawie 72 m o łącznej wadze 244 tony. Budowa wiaduktu zapewni bezkolizyjny przejazd dla ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego nad linią kolejową nr 133 w ciągu ulicy Ciężkowickiej.