EXBUD Konstrukcje:

EXBUD Mobility:

Realizujemy projekt z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

EXBUD Konstrukcje Sp. z o.o. realizuje projekt: „Poprawa efektywności energetycznej
w przedsiębiorstwie EXBUD Konstrukcje Sp. z o.o. poprzez prace termomodernizacyjne
i zakup energooszczędnej technologii”
w ramach Działania 3.01 Kredyt ekologiczny Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowana inwestycja skupia się na termomodernizacji budynku produkcyjno-biurowego, hali malarni oraz modernizacji linii technologicznej. Celem projektu jest poprawa efektywności
w przedsiębiorstwie EXBUD Konstrukcje Sp. z o.o. i tym samym minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko poprzez zastąpienie istniejących urządzeń nowoczesnymi rozwiązaniami oraz wykonanie prac budowlanych poprawiających energochłonność dwóch budynków.

Z projektu będą korzystać pracownicy, którzy uczestniczą w procesie produkcyjnym oraz pracownicy administracyjno-biurowi.
Docelowo z wykonanych elementów konstrukcyjnych w budownictwie, które zostaną wykorzystane przy budowie mostów, hal produkcyjnych, obiektów użyteczności publicznej itd. będą mogli korzystać klienci firmy EXBUD Konstrukcje Sp. z o.o. w Polsce i za granicą.

W ramach inwestycji zrealizowane zostaną następujące elementy linii technologicznej do wytwarzania konstrukcji stalowych:

1. Wymiana urządzeń spawalniczych.
2. Wymiana urządzeń w sprężarkowni.
3. Wymiana śrutowni przelotowej.
4. Zakup wypalarki plazmowej z wierceniem i frezowaniem.

W ramach inwestycji przeprowadzona zostanie także modernizacja energetyczna budynku produkcyjno-biurowego oraz hali malarni:
– Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej.
– Modernizacja przegrody drzwi zewnętrzne.
– Modernizacja przegrody świetliki dachowe, wentylacja grawitacyjna.
– Modernizacja systemu grzewczego.

Wartość projektu: 7 844 167,00 zł
Wysokość wkładu z funduszy europejskich: 3 922 083,50 zł